Jak?

20. 04. 2008

Domů
Kdo?
Pro koho?
Co?
Proč?
Kde?
Kdy?
Jak?
Za kolik?
Systemický terapeutický přístup
Etika
Web poradenství

 

ZPŮSOB

  •  Osobní konzultace:

Terapeut vede s klientem  rozhovor.

1 osobní konzultace trvá maximálně 55 minut (výjimečně déle).

Konzultace mohou probíhat v různých intervalech a frekvencích- dle zájmu a potřeb klienta.

Běžný počet konzultací pro 1 klienta je :  1-10x, 1x týdně nebo 1x za 14 dní.

Klient má právo na soukromí.

  •  DISKRÉTNOST:

Informace o klientovi terapeut nesmí jinde sdělovat, neboť je vázán mlčenlivostí.

  •  KOREKTNOST:

Před zahájením konzultace je klient seznámen formou krátké smlouvy s přesně vymezenými podmínkami konzultace, svými právy a právy terapeuta.

  •  ODPOVĚDNOST:

Klient je za sebe zodpovědný.

Terapeut vede konzultace dle zásad Etického kodexu psychoterapeutů.

  •  E-mailové konzultace:

Někteří klienti dávají přednost neosobnímu sdělování pomocí písemné formy, proto mi můžete napsat e-mail na J.Honegrova@seznam.cz.

Popsání problému či starosti písemně bez osobního kontaktu s terapeutem má řadu výhod i nevýhod.

Na většinu Vašich e-mailů, které mi napíšete poprvé, se snažím odpovědět, přednost však mají osobní konzultace a e-mailů dostávám hodně, pak není vždy možné na Vaše e-maily odpovědět vůbec nebo včas.

Chcete-li mít záruku, že Vám na e-mail odpovím nebo potřebujete-li  více konzultací prostřednictvím elektronické pošty, pak je možné si objednat e-mailovou konzultaci jako placenou službu. Po obdržení platby na účet č. 576586163 / 0800 odešlu do 4 dnů  odpověď v rozsahu nejméně A4 textu, v e-mailu je třeba uvést Váš variabilní symbol a datum platby.

  •  Telefonické konzultace neprovádím.

 

Domů | Kdo? | Pro koho? | Co? | Proč? | Kde? | Kdy? | Jak? | Za kolik? | Systemický terapeutický přístup | Etika | Web poradenství

Tento server byl naposledy aktualizován dne 20. 04. 2008