Systemický terapeutický přístup

20. 04. 2008

   

Základní  principy:

Domů
Kdo?
Pro koho?
Co?
Proč?
Kde?
Kdy?
Jak?
Za kolik?
Systemický terapeutický přístup
Etika
Web poradenství

 

 

- respekt a úcta ke klientovi,

- bezpečí klienta,

- užitečnost pro klienta,

- akceptování klienta jako jedinečné osobnosti,

- neutralita ke všem členům systému (např. ke všem členům rodiny,k oběma manželům, jsou-li na konzultaci společně),

- klienti jsou považováni za experty na svůj život, terapeut jim jen pomáhá, umožňuje a povzbuzuje:

- nalézt své  vlastní zdroje a umět je využívat,

- přebrat odpovědnost za hledání možností řešení problémů,

- terapeut sjednává s klientem zakázku a tím slaďuje své možnosti s cílem klienta, zakázka definuje způsob pomoci, cíl a kritéria dosažení cíle.

- Mnozí systemičtí terapeuti pracují s reflexním týmem. Tým jsou kolegové terapeuta, kteří  sledují rozhovor  a dávají podněty a jiné pohledy klientovi i terapeutovi.

 

Domů | Kdo? | Pro koho? | Co? | Proč? | Kde? | Kdy? | Jak? | Za kolik? | Systemický terapeutický přístup | Etika | Web poradenství

Tento server byl naposledy aktualizován dne 20. 04. 2008