Web poradenství

18. 09. 2006

Domů
Kdo?
Pro koho?
Co?
Proč?
Kde?
Kdy?
Jak?
Za kolik?
Systemický terapeutický přístup
Etika
Web poradenství

 

 

  • Výhody:

- klient  zůstává v anonymitě, mnoho klientů se obává osobního sdělování informací a problémů, klient zde tak rozhoduje sám o tom, které informace terapeutovi poskytne,

- některým klientům neosobní komunikace umožňuje být otevřenější,

- klient i poradce má více času na formulování otázek nebo odpovědí,

- klient si může uchovávat záznam konzultace, vracet se k němu.

 

 

  •  Nevýhody:

-u písemné komunikace chybí bezprostřední kontakt,

- chybí možnost dorozumívání pomocí mimiky, gest a jiných složek tzv. metakomunikace, klient a terapeut jsou tak o tyto složky ochuzeni a může dojít k nedorozuměním,

- zpráva nemusí být doručena či být doručena omylem na jinou adresu,

- menší pružnost a pomalost v čase.

 

Domů | Kdo? | Pro koho? | Co? | Proč? | Kde? | Kdy? | Jak? | Za kolik? | Systemický terapeutický přístup | Etika | Web poradenství

Tento server byl naposledy aktualizován dne 18. 09. 2006